Samlede faste ejendomme fra Matriklen på Datafordeleren

Publiceret 29-06-2018

Matriklen er i drift med samlede faste ejendomme som REST services på Datafordeleren. Det er også muligt at abonnere på hændelser, når forskellige matrikelobjekter henholdsvis opstår, ændres eller udgår.

En samlet fast ejendom består dels af kortdata i form af matrikelskel, der afgrænser ejendommen og dels af registerdata, der beskriver grunddata om ejendommen og de enkelte jordstykker. Med REST services er det muligt at hente registerdata om samlede faste ejendomme, herunder ejendomme under tilblivelse, som er noget helt nyt i Matriklen.
Senere vil der på Datafordeleren komme tjenester, der kan anvendes til at hente kortdata (WMS og WFS) samt forskellige muligheder for filudtræk.

Idriftsættelsen af Matriklen er et vigtigt skridt i udviklingen af Datafordeleren, der i forvejen indeholder data fra Danmarks Adresseregister (DAR), Danmarks Administrative Geografiske Inddelinger (DAGI), Danske Stednavne, Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), SKAT’s Ejendomsvurdering (VUR) og GeoDanmark.

Matriklens udvidelse
Som en del af Grunddataprogrammet er Matriklen under forandring i projektet Matriklens Udvidelse. At matrikeldata for samlede faste ejendomme, herunder ejendomme under forandring og tilblivelse, nu er tilgængelige på Datafordeleren, er kun første skridt i Matriklens udvidelse. Matriklen skal i foråret 2019 udvides med ejerlejligheder og bygninger på fremmed grund, og derved bliver Matriklen ét samlet register over al fast ejendom i Danmark.

Med det nye register følger også en ny lovgivning for matrikulært arbejde.

Matriklens udvidelse er en del af Grunddataprogrammet, som har til formål at skabe standardiserede offentlige data af høj kvalitet, der kan bruges af både den offentlige forvaltning og i den private sektor.
Datafordeleren skaber en mere effektiv distribution af data, som sikrer, at data kun skal opdateres ét sted, og at brugerne kan finde alle data det samme sted.
Det skal i sidste ende resultere i en mere enkel offentlig forvaltning og give private virksomheder bedre mulighed for at bruge pålidelige offentlige data.