Planlægning af genudbud af Datafordelerkontrakten

Publiceret 12-10-2018

SDFE har påbegyndt forberedelserne til et genudbud af Datafordeleren. Den nuværende kontrakt om Datafordeleren kan løbe frem til den 30. juni 2022. SDFE har igangsat processen med at forberede genudbud af Datafordeleren nu med henblik på at sikre en veltilrettelagt proces. Det er målet at fastholde forudsigelige kontraktmæssige rammer, der sikrer stabilitet omkring drift og udvikling af Datafordeleren. Det gælder uanset om genudbuddet resulterer i et fortsat samarbejde med den nuværende leverandør, eller at opgaverne overdrages til en anden leverandør.