Informationsmøde om genudbud af Datafordeleren

Publiceret 07-11-2018

Tirsdag den 20. november 2018 klokken 14 er der informationsmøde om genudbud af Datafordeleren hos Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) har igangsat processen med at forberede genudbud af Datafordeleren med henblik på at sikre en veltilrettelagt proces med etablering af et fyldestgørende grundlag for beslutning om tidspunkt og et scope for et kommende genudbud.

SDFE har endnu ikke besluttet, hvornår udbudsbekendtgørelsen bliver offentliggjort og opfordrer interesserede virksomheder til løbende at holde sig opdateret via TED-databasen.

Den nuværende kontrakt om etablering, drift, vedligehold og videreudvikling af Datafordeleren blev indgået med KMD i 2014, og den kan løbe frem til den 30. juni 2022. Der udestår enkelte leverancer, før etableringen er afsluttet.

SDFE ønsker at foretage en markedsafdækning og indkalder derfor interesserede virksomheder til en markedsdialog om, hvorledes anskaffelse af drift, vedligeholdelse og udvikling af Datafordeleren bedst bliver gennemført.

Forud for markedsdialogen afholder SDFE et samlet informationsmøde for alle interesserede virksomheder.

Informationsmødet bliver afholdt tirsdag den 20. november 2018 klokken 14:00-16:00 hos SDFE på Rentemestervej 8, 2400 København NV. Tilmelding til informationsmødet sker ved at sende en mail til Marie Lundstrøm, , med navne på deltagere.

SDFE vil på mødet præsentere tanker omkring genudbuddet samt de emner og spørgsmål, som kommer til at indgå på de efterfølgende bilaterale dialogmøder. Dialogmøderne er planlagt afholdt i uge 49 og primo uge 50 og vil efter nærmere aftale foregå hos SDFE, Rentemestervej 8, 2400 København NV eller hos virksomheden.

Efter informationsmødet vil et referat sammen med præsentationsmateriale fra mødet blive gjort tilgængelig på Datafordelerens hjemmeside (https://datafordeler.dk).

På hjemmesiden vil også blive offentliggjort et oplæg med de emner og spørgsmål, som SDFE ønsker at drøfte på dialogmøderne, og derfor søger input til. Eventuelle yderligere oplysninger vil også blive offentliggjort på hjemmesiden, så det er tilgængeligt for alle, herunder virksomheder, som ikke deltager i de dialogmøder.

Såfremt man som virksomhed ønsker at deltage i de efterfølgende bilaterale dialogmøder, skal virksomheden sende en anmodning på mail til med følgende oplysninger:

  1. Navn på virksomhed
  2. Kontaktperson (navn, stilling, mail, telefon)
  3. Virksomhedens overordnede tanker omkring Datafordeleren
  4. Erfaring med at levere sammenlignelige ydelser for større virksomheder eller institutioner
  5. Erfaring med og kendskab til staten og andre offentlige instanser

Fristen for at sende en anmodning om at deltage i markedsdialogmøderne udløber fredag den 23. november 2018.

SDFE forventer at gennemføre et begrænset antal møder med et for markedet repræsentativt udsnit af interesserede virksomheder, og forbeholder sig derfor retten til at afvise interesserede virksomheder, såfremt interessen for deltagelse i markedsdialog er for stor.

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering er ansvarlig for den fællesoffentlige datafordeler ”Datafordeleren”. Datafordeleren er et stykke digital infrastruktur til distribution af grunddata, herunder oplysninger om personer, virksomheder, adresser, ejendomme og geografi.