Ejendomsvurdering på Datafordeleren

Publiceret 03-05-2018

Ejendomsvurdering (VUR) fra SKAT er det næste register i rækken af offentlige grunddata, der er samlet på Datafordeleren. Registeret indeholder SKAT's offentlige ejendomsvurderinger fra 2001 til og med 2017 og bliver udstillet som REST-services.

Bemærk, at de ordinære offentlige ejendomsvurderinger blev suspenderet i 2013, og derfor indeholder REST-service data fra de ordinære vurderinger til og med 2012 og årsomvurderinger fra 2013 til og med 2018.

Fra og med vurderingsåret 2018 vil de ordinære vurderinger ejerboliger blive genoptaget, og de ordinære ejendomsvurderinger fra og med 2018 og årsomvurderinger fra og med 2019 vil blive udstillet på datafordeleren i en selvstændig REST-service.

Læs mere på SKAT.DK under "Generelt om ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsskat", hvor årsomvurderinger og suspendering af almindelige offentlige vurderinger er beskrevet nærmere.

Som noget helt nyt kan brugerne også abonnere på hændelser i datasættet. Det vil sige informationer om, hvornår og hvordan data bliver opdateret. Dette vil i øvrigt gælde flere af de registre, som løbende bliver tilgængelige på Datafordeleren.

SDFE har ansvaret for Datafordeleren og huser samtidig Datafordelerens driftsorganisation. Datafordeleren vil i løbet af 2018 komme i drift med flere tjenester og åbner trinvist for adgangen til flere og flere grunddata.

Planen er, at Datafordeleren på sigt skal afløse en række offentlige distributionsløsninger og sikre, at myndigheder og virksomheder får nem og sikker adgang til grunddata i ét samlet system frem for mange forskellige systemer og snitflader.