Datafordeleren åbner for tjenester med CPR-data

Publiceret 22-06-2018

Et af de centrale registre i grunddataprogrammet er nu tilgængeligt på Datafordeleren. Dermed kan offentlige myndigheder gratis hente data fra CPR-registret. Vilkårene for adgang til CPR-data er der ikke ændret på.

Fra i dag kan offentlige myndigheder via REST services på Datafordeleren foretage opslag i Det Centrale Personregister (CPR). Disse opslag er gratis for de offentlige myndigheder, fordi staten, kommunerne og regionerne i juni 2017 blev enige om at frikøbe offentlig brug af CPR-data, som bliver hentet på Datafordeleren.

Adgang og sikkerhed
De gældende regler for adgang til oplysninger fra CPR er ikke blevet ændret. Det er fortsat CPR-kontoret i Økonomi- og Indenrigsministeriet, som efter anmodning tildeler adgang til tjenesterne på Datafordeleren.

Datafordeleren er designet med høje krav til sikkerhed ved behandling af personoplysninger. Derfor bliver der for eksempel anvendt adskilte sikkerhedszoner mellem de forskellige registre, alt efter hvor følsomme registrenes data er.

Flere registre og tjenester er på vej
Registrene Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), Danmarks Adresseregister (DAR), Danske Stednavne, Danmarks Administrative Geografiske Inddeling (DAGI), Ejendomsvurdering (VUR) og GeoDanmark distribuerer allerede nu grunddata på Datafordeleren.

Inden udgangen af juni kan der på Datafordeleren også hentes dele af de nye ejendomsgrunddata, når registret Matriklen åbner for de første tjenester. Dernæst bliver der åbnet for adgang til en række af de geodata, der i øjeblikket kan hentes fra blandt andet Kortforsyningen. Desuden åbner allerede idriftsatte registre som CPR løbende i 2018 og 2019 for flere tjenester, blandt andet med filudtræk.

Anvenderne af CPR-data vil frem til 2025 fortsat have adgang til CPR-data via de nuværende kanaler.