Danmarks Adresser er på Datafordeleren

Publiceret 14-05-2018

Danmarks Adresseregister (DAR), som indeholder samtlige adresser i Danmark, er i drift med REST services på Datafordeleren.

Idriftsættelsen af DAR er et vigtigt skridt i udviklingen af Datafordeleren, der i forvejen indeholder data fra Danmarks Administrative Geografiske Inddelinger (DAGI), Danske Stednavne, Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), SKAT’s Ejendomsvurdering (VUR) og GeoDanmark.

Nyt adresseregister og bedre adresser
Danmarks Adresseregister har fået en gennemgribende opdatering og blev lanceret i sin nye version den 7. maj 2018.

Adresserne har blandt andet gennemgået en såkaldt ’datavask’, der skal sikre, at alle data har samme standard og kvalitet. Samtidig er der kommet nye adresser til blandt andet kolonihaver, hospitaler og erhvervsområder. I alt omkring 100.000 nye adresser er oprettet.

Samtlige adresser har også fået tilknyttet et vejpunkt, som viser nærmeste fysiske adgang til adressen. Det er en meget vigtig funktion for ikke mindst ambulancer, som skal hurtigt frem til ulykker.

Med det nye register følger også en masse ny lovgivning på adresseområdet.

Både Datafordeleren og opdateringen af DAR er en del af Grunddataprogrammet, som har til formål at skabe standardiserede offentlige data af høj kvalitet, der kan bruges af både den offentlige forvaltning og i den private sektor.

Datafordeleren skaber en mere effektiv distribution af data, som sikrer, at data kun skal opdateres ét sted, og at brugerne kan finde alle data det samme sted.

Det skal i sidste ende resultere i en mere enkel offentlig forvaltning og give private virksomheder bedre mulighed for at bruge autoritative data.

 

Læs mere om DAR's tjenester på Datafordeleren og hvordan du får adgang til dem.