Grunddataprogrammet skaber sammenhængende data

Publiceret 14-06-2017

Grunddataprogrammet er med til at standardisere data, så de kan bruges sammenhængende. Særligt ejendomsdata og adressedata bliver forbedret og ensrettet, så de let kan sammenstilles og bruges på tværs.

Det er netop sammenhængene i ejendomsdata og adressedata, som er ved at blive testet i et fælles testprojekt, der går på tværs af ministerier og styrelser i ejendomsdata- og adresseprogrammet.

Et omfangsrigt og komplekst testprojekt

Testprojektet har været i gang siden begyndelsen af 2017 og er nu i gang med anden fase, hvor der skal foretages en såkaldt snitfladetest. Stine Kern Licht fra SDFE, som er projektleder for testprojektet, fortæller:

”I snitfladetesten ser vi på sammenhængene mellem registrene ved at teste den enkelte snitflade fra det ene register til det andet register. Blandt andet testes det, at et register ajourfører andre registre, når der sker ændringer.”

Det kan f.eks. være en test af, om en ændring i Matriklen slår igennem som en oprettelse eller opdatering af den tilhørende adresse i Danmarks Adresseregister.

Vil du vide mere om testprojektet? Så kan du læse hele nyheden på SDFE’s hjemmeside.