Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Her finder du svar på oftes stillede spørgsmål vedrørende funktionalitet, datakvalitet og distributionstyper.

Det er muligt at oprette abonnement på et filudtræk, der udvælger en delmængde af data og dannes ved et angivet tidsinterval.

Filudtræk kan både være brugerspecificeret eller automatisk genereret. Når der er genereret et nyt filudtræk (med nye data), får dataanvenderen en e-mail med link til filudtrækket. Filudtrækket kan hentes via FTP, SFTP eller en tjeneste på datafordeleren, alt efter hvordan man identificerer sig (brugernavn/password, certifikater eller SSH2-nøgler) og sikkerhedsniveau for data.

Det er ikke alle registre, der leverer udtræksfunktionalitet, det er den enkelte datamyndighed, der bestemmer hvordan de ønsker at udstille data.

Det afhænger af, hvad registermyndigheden har defineret.

Registreringstid og virkningstid er en del af den fælles datamodel og vil indgå i de tabulære datasæt. Der er tidsstempel på data, som gør det muligt at hente data inden for et interval.

De tværgående tjenester specificeres af de registermyndigheder, hvis data indgår i tjenesten. Der er altid én ansvarlig registermyndighed for en tværgående tjeneste.

Der er mulighed for at udstille data i nær-realtid, men det er op til registermyndighederne at beslutte, hvor ofte data opdateres. 

En hændelse er når der sker en ændring af data. På Datafordeleren findes to former for hændelser; datanære hændelser som dannes af Datafordeleren, og forretningsmæssige hændelser som dannes af en registermyndighed. Læs mere om hændelser.