Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Her finder du svar på oftes stillede spørgsmål vedrørende data på Datafordeleren.

Når alle grunddata er klar på Datafordeleren kan brugerne hente data fra:

 • Det Centrale Personregister (CPR)
 • Det Centrale Virksomhedsregister (CVR)
 • Ejendomsvurdering (VUR)
 • Danske Stednavne
 • Danmarks Adresseregister (DAR)
 • GeoDanmark
 • Ejerfortegnelsen
 • Bygnings- og Boligregistret (BBR)
 • Matriklen
 • Ejendomsbeliggenhed

Læs mere om den trinvise implementering af Datafordeleren i tidsplanen

Med gennemførsel af matriklens udvidelse indføres et ensartet ejendomsbegreb – Bestemt Fast ejendom (BFE). 

BFE vedrører bestemt fast ejendom, som bliver registret i matriklen. En mindre bygning kan i princippet godt blive tildelt BFE, men ikke som følge af, at det er en mindre bygning iht. BBR’s kriterier, men fordi bygningen bliver et ejendomsobjekt med særskilt ejerskab, særskilt pantesikring og/eller særskilt ejendomsbeskatning. Det må dog forventes at blive et begrænset antal af de nævnte bygningstyper, der vil blive et ejendomsobjekt og dermed få eget BFE-nummer.  

Ejendomme registreres på BFE i Ejerfortegnelsen.

Ja, de kommunale ejerlav forsvinder. ESR udfases og grunddataregistret matrikel indeholder ikke kommunale ejerlav. Kommunale ejerlav vil derfor ikke blive udstillet på Datafordeleren. 

​Når BBR 2.0 går i drift på datafordeleren, "lukkes" der for BBR 1.7.2.

Vedrørende udstilling af BBR 2.0 data på OIS, henvises til OIS på: .

Der udvikles et nyt vurderingssystem, ICE, der efter implementering vil udstille vurderingsoplysninger. Der vil være tale om en ny datamodel, der udstilles på Datafordeleren ifht. VUR udstilling. I god tid inden udfasning af nuværende løsning, vil specifikationerne af services for et nyt system blive gjort tilgængelige.

Ifm. implementering af nyt vurderingssystem, ICE, vil vurderingsejendom få nøglen vurderingsejendoms_ID, denne nøgle får værdier som følger:

 • For ejendomme, der oprettes efter ICE implementering, vil der blive genereret en tilfældig nøgle af typen Integer.
 • Eksisterede vurderingsejendomme overføres med den eksisterende nøgle bestående af Kommune- og ejendomsnummer.

Efter nuværende planer vil udfasning og dermed udstilling af vurderingsdata være som følger: 

År ​2017 ​2018 ​2019
Ejerbolig udstilling                                                   ​VUR ​ICE ​ICE
Øvrige ejendomme udstilling                             ​VUR ​VUR ​ICE

Ejerfortegnelsen udstiller alle ejere af en ejendom. Til enhver tid vil én og kun én af disse ejere være angivet som ”primær kontakt”, mens alle øvrige ejere vil være uden denne markering.

”Primær kontakt” svarer helt til ”Hovedejer” i ESR/OIS. Termen er besluttet i stedet for ”hovedejer” fordi den primære kontakt på ingen måde behøver at have den største ejerandel.

Ejerfortegnelsen udstiller ikke alle Tinglysningens dokumenter ifb. en ejendomshandel. Er der behov for indsigt i disse, henvises til Digital Tinglysning.
Men Ejerfortegnelsen modtager tinglysningsmeddelelser ifb. tinglyste ejendomshandler, og i disse meddelelser angives nogle nøgledata (fx handelspris) samt en række datoer:
• Anmeldelsesdato (den dato anmeldelse er afleveret til Digital Tinglysning) – kaldes også for "SkoedeKoebsaftaleDato". Det tinglyste ejerskifte er gældende fra dette tidspunkt (har ”virkningFra” fra dette tidspunkt).
• Overtagelsesdato (den dato den nye ejer overtager ejendommen). Det faktiske ejerskab er gældende fra dette tidspunkt (har ”virkningFra” fra dette tidspunkt).
• Købsaftaledato (den dato handlen er indgået – normalt i form af en slutseddel).
• Afståelsesdato (den dato ejendommen er afstået). Feltet kommer fra konvertering fra ESR.

 

Fra 1. januar 2018 bliver det gratis for offentlige myndigheder at hente CPR-data på Datafordeleren. Det blev aftalt ved Økonomiaftalen for finansåret 2018. Aftalen om frikøb af CPR-data omfatter ikke private virksomheder, og visse statslige virksomheder, der stadig skal betale for brug af CPR-data på Datafordeleren.

Offentlige myndigheder vil fortsat faktureres ved brug af CPR's nuværende distributionsløsning, som udfases over en årrække.

Datafordeleren modtager CPR-data fra CPR-registret, og vil udbyde CPR-data i henhold til et antal tjenester, som CPR specificerer, samt evt. tværgående tjenester som andre registermyndigheder kan se behov for. Serviceplatformen vil hente de autoritative CPR data fra Datafordeleren. Datafordeleren distribuerer kun grunddata. Serviceplatformen vil udstille et langt større udvalg af data målrettet kommunal opgaveløsning og ikke alene grunddata.

Nej, det er ikke muligt at hente filudtræk fra CVR. CVR vil blive udstillet via de webservices (REST) og hændelser, som registermyndigheden har specificeret. 

Udenlandske adresser er som udgangspunkt ikke defineret som grunddata, men Ejerfortegnelsen indeholder udenlandske adresser.​

Vejnavnet er på makimalt 40 tegn, se adressebekendtgørelse

§ 6. Et vejnavn kan sammensættes af indtil 40 tegn.
Stk. 2. Vejnavnet fastsættes i overensstemmelse med Dansk Sprognævns Vejledning i retskrivning af vejnavne.
Stk. 3. Til ethvert vejnavn fastsættes tillige et forkortet vejnavn, kaldet et vejadresseringsnavn, på indtil 20 tegn. For vejnavne på 20 tegn eller derunder, er vejnavnet også vejadresseringsnavn.
Stk. 4. For vejnavne over 20 tegn fastsættes vejadresseringsnavnet ved forkortelse af vejnavnet. Ved forkortelsen skal flest mulige af de 20 tegn anvendes, og alle ord i vejnavnet bør være repræsenteret. Forkortelser i vejnavnets begyndelse skal undgås af hensyn til maskinel, alfabetisk sortering.

Der ændres ikke på dette i forbindelse med grunddataprogrammet.

Når AWS Suitens (http://aws.dk) data og funktionalitet er etableret på Datafordeleren, har anvenderne af AWS Suiten et år til at flytte deres anvendelse af adressetjenester over på Datafordeleren.

Kortforsyningen vil fortsætte distributionen af data indtil tilsvarende registre er etableret på Datafordeleren, og der er kørt en periode med dobbeltdrift, som sikrer brugerne mulighed for at tilpasse deres systemer. For brugere der har særlige behov, kan der indgås dialog om dette med Kortforsyningen.