Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Her finder du svar på ofte stillede spørgsmål vedrørende anvendelse af data fra Datafordeleren.

Data kan hentes som online opslag (webservices), filer og hændelser. Læs mere om de forskellige muligheder

De første data er stillet til rådighed som webservices. Læs hvordan du kan hente data.

De første fem geodata-webservices blev tilgængelige via Datafordeleren i oktober 2015.
Læs mere om den trinvise implementering af Datafordeleren i tidsplanen.

Datafordeleren stiller tre adgangstyper til rådighed:

Anonym - tjenesten er frit tilgængelig, dvs. har anonym adgang og kræver ikke brugeroprettelse og kan således tilgås af alle og kræver hverken autentifikation eller autorisation.

Kendt bruger - tjenesten kræver, at der kaldes med en tjenestebruger, som er oprettet i Datafordeleren, men det er ikke nødvendig at få tilknyttet en adgangsgivende profil fra registermyndigheden som ejer tjenesten. Alle tjenester med autorisationsmetode kendt bruger kræver således autentifikation, men ingen autorisation.

Godkendt bruger – tjenesten kræver, at tjenestebrugeren får tildelt en profil indeholdende et tjenesteprivilegie, som giver adgang til tjenesten, for at få adgang til tjenesten og dens data. Tjenester med autorisationstype begrænset, kræver således både autentifikation og autorisation.

Det er registermyndighederne, der afgør, hvordan de ønsker at udstille data, og hvilken adgangstype tjenesten kræver.

Vi vil varsle om forstyrrelser i driften via www.datafordeler.dk. I tilfælde med nedbrud på Datafordeleren, vil det også blive kommunikeret via nyhedsbreve. Hvis du er interesseret i at få tilsendt driftsmeddelelser, kan du tilmelde dig nyhedsbrevet her

Det er muligt at kontakte Datafordelerens support 24/7 via mail. Du kan også kontakte supporten over telefonen i tidsrummet fra kl. 07.00-23.00. Supporten varetages af Service Desken, der er indgangspunkt for alle typer af henvendelser som f.eks. fejl eller problemer forbundet med brugen af Datafordeleren eller spørgsmål til Datafordelerens tjenester.  Du kan læse mere om support på Datafordeleren her.

Som udgangspunkt ikke. Du skal tage fat i den mest relevante registermyndighed, der skal specificere tjenesten.

Datafordeleren er inddelt i flere sikkerhedszoner, der netværksmæssigt er adskilt fra hinanden. Det er registermyndigheden, der bestemmer sikkerhedsniveauet - og dermed sikkerhedszonen - for de enkelte datasæt. 

Gennem kontrakten med driftsleverandøren garanteres et højt sikkerhedsniveau på Datafordeleren. Driftsleverandøren er blandt andet forpligtet til kontinuerligt at overvåge, skanne, evaluere og optimere sikkerhedsniveauet, så alle forudseelige trusler imødegås. 

Læs mere om Datafordelerens sikkerhedsmodel

Når du opretter dig som bruger, beder vi om en række oplysninger om dig. Oplysningerne giver os et billede af, hvem der bruger hvilke data. Dette giver os mulighed for at kontakte brugere direkte, hvis vi kan se, at de har hentet fejlagtige data, ved ændringer i de udstillede tjenester ol. Herudover bliver oplysningerne brugt til at generere statistik om anvendelsen af data til brug for forbedringstiltag. Vi deler ikke dine oplysninger med 3. part.