GeoDanmark - Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering og Danske kommuner

Du kan se standardvilkårene for brug af frie geografiske data (GeoDanmark-data) på GeoDanmarks hjemmeside.