Det Centrale Personregister (CPR) - Økonomi- og Indenrigsministeriet

På nedenstående link kan du se standardvilkårene for adgang til CPR – bemærk du videresendes til CPR’s hjemmeside.

Standardvilkår for offentlige myndigheders adgang til CPR

Standardvilkår for dataleverancer fra CPR til private følger senere.