Generelle brugervilkår for brug af Datafordelerens tjenester samt specifikke brugervilkår for de enkelte registre/datasæt

Indhold

1) Generelle brugervilkår

2) Brugervilkår for de enkelte registre

Bygnings- og Boligregistret (BBR) - Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

Danmarks Adresseregister (DAR) - Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

Frie geografiske data inkl. Danmarks Administrative Geografiske Inddelinger (DAGI) og Danske Stednavne - Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

Det Centrale Personregister (CPR) - Økonomi- og Indenrigsministeriet

Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) - Erhvervsstyrelsen

Ejendomsoplysninger (Matriklen og Ejendomsbeliggenhedsregistret) - Geodatastyrelsen

Ejendomsvurdering (VUR) - Vurderingsstyrelsen

Ejerfortegnelsen - Geodatastyrelsen

GeoDanmark -  Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering og Danske Kommuner

1) Generelle brugervilkår

Anvendelsesområde

De generelle brugervilkår finder anvendelse på alle brugere af Datafordelerens tjenester. Under punkt 2 fremgår de specifikke brugervilkår for de enkelte registre/datasæt.

Brugeroprettelse, ændringer og sletning

Oprettelse af brugere

Oprettelse af en brugerprofil sker på Datafordelerens selvbetjeningsportal.

Ændring af e-mailadresse

Hvis du ønsker at ændre din e-mailadresse, som du har angivet i forbindelse med oprettelse af din brugerprofil, sker det via Datafordelerens selvbetjeningsportal under menupunktet ”Webbruger”.

Sletning

Du kan til enhver tid anmode om at få din brugerprofil slettet hos Datafordeleren. Hvis du ønsker at få slettet din brugerprofil, skal du anmode herom på e-mail:

Ændring af brugervilkårene

Datafordeleren og de enkelte registre kan til enhver tid ændre vilkårene for anvendelse af data fra Datafordeleren.

Hvis der sker ændringer af brugervilkårene, vil alle oprettede brugere få besked via e-mail.

Ved ændring af brugervilkårene accepter du ved fortsat brug af Datafordeleren ændringerne umiddelbart.

Det er dit eget ansvar, at dit hard- og software understøtter din anvendelse af Datafordelerens tjenester, herunder de formater, de bestilte produkter leveres i til brugeren.

Al dokumentation vedrørende dataleverancer fra Datafordeleren tilhører de enkelte registre og Datafordeleren.

Tilsidesættelse af brugervilkårene

Hvis du tilsidesætter brugervilkårene, forbeholder Datafordeleren sig retten til uden varsel at blokere din adgang til Datafordelerens tjenester, uanset om dette sker via log ind eller ej. Du er ansvarlig efter dansk rets almindelige regler.

(tilbage til oversigt)