Ejerfortegnelsen - Geodatastyrelsen

Ejerfortegnelsen udstiller oplysninger om ejer af ejendomme via REST services og hændelser.

OBS - på nuværende tidspunkt udstilles der kun adgangsbegrænsede tjenester i internt testmiljø for registermyndighederne samt for anvendere, der har indgået aftale med registermyndigheder om adgang til data i testmiljøerne.

For at få adgang til de tjenester, der udstilles af Ejerfortegnelsen, skal du anmode om adgang. 

Du bedes derfor gennemgå nedenstående punkter og fremsende en anmodning til Ejerfortegnelsen via e-mail. 

Forbered din anmodning 

Før du sender din anmodning, skal du gøre følgende:

På Datafordelerens selvbetjeningsportal oprettes: 

 • En webbruger (konto). 
 • En tjenestebruger (dataadgang) med certifikat. 

Se her hvordan

Send din anmodning 

Angiv og send følgende oplysninger til GST via e-mail på 

 • Hvilke tjenester du ønsker adgang til (se oversigt på selvbetjeningsportalen).
 • Hvilke distributionsmiljøer du ønsker at tilgå tjenesterne fra (Test03, Produktion).
 • Navn på webbruger.
 • Navn på tjenestebruger.
 • IP-adresse(r) (Den eller de IP-adresser, der benyttes for ind- og udgående trafik til Ejerfortegnelsens tjenester på Datafordeleren).
 • Til hvilket formål ønskes udtræk fra Ejerfortegnelsen.


Kontaktoplysninger

 • Navn på virksomhed eller myndighed
 • Adresse
 • CVR-nummer
 • Officiel e-mailadresse
 • Hovedtelefonnummer


Kontaktoplysninger ansvarlig person for servicen

 • Navn
 • Telefonnummer
 • E-mailadresse


Sikkerhedsansvarlig for adgangen

 • Navn
 • Telefonnummer
 • e-mailadresse