Erhvervsstyrelsen - CVR

Erhvervsstyrelsen udstiller oplysninger om virksomheder via REST services og hændelser.

For at få adgang til de tjenester, der udstilles af CVR, skal du anmode om adgang. 

Du bedes derfor gennemgå nedenstående punkter og fremsende en anmodning til CVR. For at beskytte følsomme/personlige oplysninger bør anmodningen fremsendes via sikker e-mail.

Forbered din anmodning 

Før du sender din anmodning skal du gøre følgende:

På Datafordelerens selvbetjeningsportal oprettes: 

  • en webbruger (konto) 
  • en tjenestebruger (dataadgang) med certifikat

Se her hvordan

Send din anmodning 

Angiv og send følgende oplysninger via e-mail til CVR på

  • hvilke tjenester du ønsker adgang til (se oversigt på selvbetjeningsportalen)
  • hvilke distributionsmiljø du ønsker at tilgå tjenesterne fra (Test03, Produktion)
  • webbrugernavn
  • tjenestebrugernavn
  • IP-adresse(r) - den eller de IP-adresser, der benyttes for ind- og udgående trafik til CVR’s tjenester på Datafordeleren.
  • navn på kontaktperson
  • e-mail på kontaktperson