CPR

CPR udstiller oplysninger om personer via REST services og hændelser.

For at få adgang til de tjenester, der udstilles af CPR, skal du anmode om adgang. Det gælder både for adgang til data i produktionsmiljøet og testmiljøet. 

Du bedes derfor gennemgå nedenstående punkter og fremsende en anmodning til CPR via sikker e-mail. 

Forbered din anmodning 

Før du sender din anmodning, skal du gøre følgende:

På Datafordelerens selvbetjeningsportal oprettes: 

 • En webbruger (konto). 
 • En tjenestebruger (dataadgang) med certifikat (bemærk der skal bruges test FOCES certifikat i test04).

Se her hvordan

Send din anmodning 

Angiv og send følgende oplysninger til CPR via sikker e-mail på  eller Digital Post til CPR-administrationen.

 • Hvilke tjenester du ønsker adgang til (se oversigt på selvbetjeningsportalen).
 • Hvilke distributionsmiljøer du ønsker at tilgå tjenesterne fra (Test04, Produktion).
 • Navn på webbruger.
 • Navn på tjenestebruger.
 • IP-adresse(r) (Den eller de IP-adresser, der benyttes for ind- og udgående trafik til CPR’s tjenester på Datafordeleren).
 • Til hvilket formål ønskes udtræk fra CPR.


Kontaktoplysninger

 • Navn på virksomhed eller myndighed
 • Adresse
 • CVR-nummer
 • EAN-nummer (hvis haves)
 • Officiel e-mailadresse
 • Hovedtelefonnummer
 • Evt. nuværende kundenummer hos CPR


Sikkerhedsansvarlig for adgangen

 • Navn
 • Telefonnummer
 • e-mailadresse