Brug af grunddata

Registermyndigheder:

Disse registermyndigheder leverer data til Datafordeleren:


Fælles datamodel:

Grunddatamyndighederne har i samarbejde skabt én samlet og sammenhængende datamodel for alle grunddata. Datamodellen viser de grunddata, som udstilles på Datafordeleren.

Datamodellen kan du bruge til, at:

  • få overblik over grunddata og de informationer, grunddata indeholder
  • se hvordan data hænger sammen på tværs af registrene

Du kan finde grunddatamodellen på: data.gov.dk/model/ 

Datamodellen følger fælles modelregler for grunddata.

Se modelreglerne på: arkitekturguiden.digitaliser.dk/grunddata-modelregler