Gå til sidens indhold

Skærmkortet nu som filudtræk

Skærmkortet Klassisk filudtræk er baseret på data fra GeoDanmark og Danske Stednavne. Datasættet kan hentes i den klassiske udgave og i 13 målestoks intervaller fra gadeniveau til territorialgrænse. Filudtrækket hedder ”skaermkort” i Datafordelerens Selvbetjening. Læs mere i Dataoversigten på datafordeler.dk om, hvordan du henter Skærmkortet Klassisk som filudtræk.

Skærmkortet bliver blandt andet brugt som baggrundskort, hvor en myndighed eller en privat aktør skaber værdi for sine brugere ved at kombinere og vise fagdata ovenpå et skalérbart kort. Det er det mest anvendte geodata-produkt i Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.

Datafordeleren er udsprunget af en fællesoffentlig digitaliseringsstrategi og giver let og sikker adgang til sammenhængende grunddata fra offentlige registre til gavn for myndigheder, virksomheder og borgere. Datafordeleren drives af Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, og der kommer løbende flere registre i drift.

Log på selvbetjeningen