Gå til sidens indhold

Én indgang til grunddata

Datafordeleren er distributionskanalen, som gør grunddata fra flere myndigheder tilgængelige samme sted.

Datafordeleren samler grunddata fra flere myndigheder, åbner trinvist for distributionen og sikrer, at myndigheder og virksomheder får nem og sikker adgang til grunddata i én samlet distributionskanal frem for mange forskellige offentlige distributionsløsninger og snitflader.

En samlet, stabil og lettilgængelig distribution af grunddata er afgørende for at effektivisere, digitalisere og forbedre forvaltningen i den offentlige sektor. Bedre data og bedre distribution skaber også bedre betingelser for innovation og vækst i private virksomheder.

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering har ansvaret for Datafordeleren og huser samtidig Datafordelerens driftsorganisation. Der vil løbende komme flere grunddata i drift på Datafordeleren.

Læs mere om grunddata på Datafordeleren.

Log på selvbetjeningen