Hvilke data er der adgang til?

Tjenesteoversigt 

I tjenesteoversigten kan du få et overblik over, hvilke webservices og filudtræk der er tilgængelig i henholdsvis Test03, Test04 og Test06, hvad status er samt hvad det kræver for at få adgang til tjenesten.


Status filudtræk

I statusoversigten for filudtræk kan du få overblik over hvilke filudtræk der er klarmeldt, kendte fejl/mangler for de enkelte filudtrækstjenester samt links til eksempler på filudtræksleverancer.


Dataleverancespecifikation (DLS) 

Dataleverancespecifikation (DLS) fastlægger specificering af dataleverancen fra dataleverandøren til Datafordeleren, herunder hvilke data leverancen indeholder, og hvilke tjenester der skal udstilles.

I DLS-oversigten kan du følge versionering af hvilke DLS'er der er undervejs, og hvilke der er implementeret hvor.


Registeroversigt

I nedenstående oversigt kan du for hvert enkelt register finde:

  • Beskrivelser af de tjenester registermyndigheden har valgt at udstille på Datafordeleren.
  • Dataleverancespecifikation (DLS).  
  • Henvisning til XMI og diagram i grunddatamodellen. Datamodellen kan du bruge til, at få overblik over grunddata og de informationer grunddata indeholder, og se hvordan data hænger sammen på tværs af registrene.
  • Øvrig dokumentation fra registret i form af for eksempel forretningsmæssige beskrivelser, testobjekter og testcases.