Har du brug for hjælp?

Support

Datafordeler operatøren håndterer fejl og ændringer i samarbejde med registrene og KMD i tidsrummet 09-16 alle hverdage. Håndteringen af ændringer er ikke underlagt SLA for registrene, registrenes underleverandører, KMD eller Datafordeler operatøren.

Oppe- og svartider

Test-miljøerne der stilles til rådighed i anvendertesten har en aftalt driftseffektivitet på mindst 98,0 % i tidsrummet 8-17 på alle arbejdsdage. Men anvendelse af miljøet skal være mulig 24 timer i døgnet alle dage.

Test-miljøerne er ikke underlagt SLA på svartider. 

Fejlretning på Datafordeleren

Proces for fejlhåndtering for anvendertesten. Anvendere indmelder fejl til Operatøren/GD1/GD2, der visiterer og prioriterer fejl.

Reaktionstider for KMD’s fejlretning i anvendertesten fremgår nedenfor.

Fejlforstyrrelse Frist for påbegyndt fejlretning
A 5 minutter 
B 60 minutter 
C 1 dag 
D 10 dage 
E 20 dage 

 

Fejlretning i registrene

Der er ikke aftalt SLA og/eller OLA’er for fejl, som registret og/eller registrets underleverandører er ansvarlig for at rette, men det er aftalt, at visitering af fejl i kategori A eller B skal ske inden for 24 timer.
Reaktionstider for registrenes påbegyndte visitering af fejl i anvendertesten fremgår nedenfor:

Fejlforstyrrelse  Frist for påbegyndt visitering
A 24 timer
B 24 timer
C 2 dage
D 10 dage
E 20 dage