Anvendertest

Dokumentation til brug for anvendertest

OBS Denne side er forbeholdt medlemmer af SDFE's testgruppe for grunddataregistrene

Formålet med denne del af hjemmesiden er at samle de informationer og den dokumentation, der er relevant i forhold anvendertest.

Målgruppen er de anvendere, der har indgået aftale med grunddataregistre om adgang til at gennemføre anvendertest.

Indhold - du kan finde informationer om følgende: