Hvordan oprettes bruger og dataadgang?

For at få adgang til data på Datafordeleren skal du oprette:

  • En webbruger (konto) der giver adgang til Datafordelerens selvbetjeningsportal
  • En eller flere tjenestebrugere (dataadgang) der giver adgang til at tilgå tjenesterne på Datafordeleren. 

I tjenesteoversigten kan du få et overblik over, hvilke tjenester der er tilgængelige på Datafordeleren, hvad status er, samt hvad det kræver at få adgang til tjenesten. 


Quickguides

Konto til Datafordelerens selvbetjeningsportal


Dataadgang via Datafordelerens selvbetjeningsportal


Dataadgang via NemLog-in STS (kun relevant for REST webservices)

 
Adgang og tjenester

Læs mere om de forskellige brugertyper på Datafordeleren, og hvilke dataadgange der giver adgang til hvilke tjenestetyper:

 
Adgangsbegrænsede tjenester

Det er den ansvarlige registermyndighed, der godkender og tildeler adgang til de adgangsbegrænsede tjenester.

Før du kan anmode den ansvarlige registermyndighed om adgang, er der en række forudsætninger, der skal være opfyldt.


Bemærk anmodning om adgang til tjenester via NemLog-in STS foregår via 


Miljøer

I takt med implementeringen af grunddataregistrene på Datafordeleren vil tjenesterne blive tilgængelige i produktionsmiljøets selvbetjeningsportal. Tjenesterne vil også blive tilgængelige i et testmiljø. 


Oprettede brugere er tilknyttet det specifikke miljø, der skal derfor oprettes brugere i alle miljøer, hvor du ønsker at tilgå data fra. De anvendte certifikater kan genbruges i de forskellige miljøer. I forbindelse med adgangsbegrænsede tjenester, skal du angive, hvilket miljø du ønsker adgang til og sikre, at du har oprettet webbruger/tjenestebruger i alle relevante miljøer, så registermyndigheden kan tildele dig adgang.