Gå til sidens indhold

Ændret tidsplan for udbud af Datafordeleren

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) forventer, at udbud af Datafordeleren først bliver igangsat i anden halvdel af juni 2021 i stedet for, som tidligere varslet, primo april 2021.

SDFE har siden slutningen af 2018 gennemført aktiviteter med henblik på at forberede udbud af Datafordeleren. Det har blandt andet omfattet gennemførelse af en række analyser samt tre runder markedsdialog.

I forbindelse med processen med at udarbejde udbudsmateriale er tidsplanen for at gennemføre udbuddet blevet revideret. Dette skyldes blandt andet corona situationen og de deraf følgende restriktioner.

SDFE opfordrer til, at interesserede virksomheder løbende holder sig opdateret om bekendtgørelse af udbud via TED-databasen og på datafordeler.dk/Udbud.

Datafordeleren

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering er ansvarlig for den fællesoffentlige datafordeler ”Datafordeleren”. Datafordeleren er et stykke digital infrastruktur til distribution af Grunddata, herunder oplysninger om personer, virksomheder, adresser, ejendomme og geografi.

Den nuværende kontrakt om etablering, drift, vedligehold og videreudvikling af Datafordeleren blev indgået med KMD i 2014 og kan løbe frem til medio 2022. Leverancen af Datafordeleren, der har leveret data i produktion siden efteråret 2017, blev afsluttet i 2020. Dermed er Datafordeleren den centrale kilde til sammenhængende Grunddata om ejendomme, adresser, geografiske informationer, personer og virksomheder i Danmark.

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering har siden slutningen af 2018 gennemført aktiviteter med henblik på at forberede genudbud af Datafordeleren. Det har blandt andet omfattet gennemførelse af en række analyser samt en indledende og en opfølgende markedsdialog.

SDFE forventer at udbuddet igangsættes i anden halvdel af juni 2021 og opfordrer interesserede virksomheder til løbende at holde sig opdateret via TED-databasen.

Log på selvbetjeningen