Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Opkobling

Her finder du information til brug for opkobling på Datafordeleren.

For at få adgang til den ønskede webservice skal du udskifte XXX med dit brugernavn og YYY med dit password i nedenstående URL’er.
Bemærk, det er brugernavn/password for din Tjenestebruger, der skal indsættes i URL’en. Læs mere om dette under brugeroprettelse

DAGI

URL for WFS-service uden historik:
https://services.datafordeler.dk/Geodatastyrelsen/DAGI_10SINGLEGEOM_GML3SFP/1/wfs?version=2.0.0&username=xx&password=yy

URL for WFS-service med historik:
https://services.datafordeler.dk/Geodatastyrelsen/DAGI_10SINGLEGEOM_HIST_GML3SFP/1/wfs?version=2.0.0&username=xx&password=yy

URL for WMS-service:
https://services.datafordeler.dk/Geodatastyrelsen/dagi/1/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&username=XXX&password=YYY

Kendte begrænsninger

WFS-version 1.0 er ikke understøttet.
Der er p.t. ikke data tilgængelig for:

  • Samle postnummer
  • Supplerende bynavne
  • Afstemningsområde
  • Menighedsrådsafstemningsområde

Skærmkortet

URL for WMS-service:
https://services.datafordeler.dk/Geodatastyrelsen/topo_skaermkort/1/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&username=XXX&password=YYY

(Husk at udskifte XXX med dit brugernavn og YYY med dit password for din Tjenestebruger)

Kendte issues

I QGIS opleves følgende fejlbesked:
undefined
Vi oplever ikke, at dette issue forstyrrer funktionaliteten eller servicen for visning af skærmkortdata.

Danmarks Højdemodel

URL for WCS-service:

https://services.datafordeler.dk/Geodatastyrelsen/dhm/1/wcs?service=WCS&request=GetCapabilities&username=XXX&password=YYY

(Husk at udskifte XXX med dit brugernavn og YYY med dit password for din Tjenestebruger)

Kendte issues

WCS tjenesten for højdemodellen svarer muligvis ikke på DescribeCoverage-forespørgsler i henhold til OGC-specifikationen.
Tjenesten forlanger ved DescribeCoverage-forespørgsler i version 1.0.0 stadig eksplicit angivelse af ”coverage” for at svare.
Specifikationen tilsiger at der som udgangspunkt skal svares for alle tilgængelige ”coverages” hvis intet angives.
I tilfælde af serveren ikke understøtter dette, kan man vælge at forlange angivelse af ”coverage”.
Ovennævnte kan give anledning til problemer i nogle GIS-klienter.