Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Dokumentation til anvendere

Datafordeleren udarbejder løbende dokumentation for funktionalitet og tjenester, dokumentation stilles til rådighed for anvenderne på Datafordelerens hjemmeside:

  • Anvendertest - her er samlet de informationer og den dokumentation, der er relevant i forhold til de anvendertest, der foregå i 2017.
  • Anvender - her samles dokumentation for de tjenester, som bliver og vil blive udstillet via Datafordeleren.

Der er i 2017 nedsat en referencegruppe for anvenderrettet dokumentation, der løbende kvalitetssikrer den dokumentation der udarbejdes. Derudover er gruppen med til at pege på områder, hvor der set fra et anvenderperspektiv er behov for yderligere dokumentation.

Den del af dokumentation der er registerspecifik, sendes til godkendelse hos den pågældende registermyndighed.