Erhvervsstyrelsen - CVR

Erhvervsstyrelsen udstiller oplysninger om virksomheder via REST services og hændelser.

OBS - på nuværende tidspunkt udstilles der kun adgangsbegrænsede tjenester i internt testmiljø for registermyndighederne samt for anvendere, der har indgået aftale med registermyndigheder om adgang til data i testmiljøerne.

For at få adgang til de tjenester, der udstilles af CVR, skal du anmode om adgang. 

Du bedes derfor gennemgå nedenstående punkter og fremsende en anmodning til CVR. For at beskytte følsomme/personlige oplysninger bør anmodningen fremsendes via sikker e-mail.

Forbered din anmodning 

Før du sender din anmodning skal du gøre følgende:

På Datafordelerens selvbetjeningsportal oprettes: 

  • en webbruger (konto) 
  • en tjenestebruger (dataadgang) med certifikat 
  • IP-adresse(r) for den adgang der skal benyttes

Se her hvordan

Send din anmodning 

Angiv og send følgende oplysninger via sikker e-mail til CVR på

  • hvilke tjenester du ønsker adgang til (se oversigt på selvbetjeningsportalen)
  • hvilke distributionsmiljø du ønsker at tilgå tjenesterne fra (Test03, Produktion)
  • webbrugernavn
  • tjenestebrugernavn
  • IP-adresse(r) - den eller de IP-adresser, der benyttes for ind- og udgående trafik til GST’s tjenester på Datafordeleren.
  • navn på kontaktperson
  • e-mail på kontaktperson