Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Generelle brugervilkår for brug af Datafordelerens tjenester samt specifikke brugervilkår for de enkelte registre/datasæt

Indhold

1) Generelle brugervilkår

2) Brugervilkår for de enkelte registre

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering - vilkår for brug af frie geografiske data (8.12.2016)

 Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) - Erhvervsstyrelsen

1) Generelle brugervilkår

Anvendelsesområde

De generelle brugervilkår finder anvendelse på alle brugere af Datafordelerens tjenester. Under punkt 2 fremgår de specifikke brugervilkår for de enkelte registre/datasæt.

Brugeroprettelse, ændringer og sletning

Oprettelse af brugere

Oprettelse af en brugerprofil sker på Datafordelerens selvbetjeningsportal.

Ændring af e-mailadresse

Hvis du ønsker at ændre din e-mailadresse, som du har angivet i forbindelse med oprettelse af din brugerprofil, sker det via Datafordelerens selvbetjeningsportal under menupunktet ”Webbruger”.

Sletning

Du kan til enhver tid anmode om at få din brugerprofil slettet hos Datafordeleren. Hvis du ønsker at få slettet din brugerprofil, skal du anmode herom på e-mail:

Ændring af brugervilkårene

Datafordeleren og de enkelte registre kan til enhver tid ændre vilkårene for anvendelse af data fra Datafordeleren.

Hvis der sker ændringer af brugervilkårene, vil alle oprettede brugere få besked via e-mail.

Ved ændring af brugervilkårene accepter du ved fortsat brug af Datafordeleren ændringerne umiddelbart.

Det er dit eget ansvar, at dit hard- og software understøtter din anvendelse af Datafordelerens tjenester, herunder de formater, de bestilte produkter leveres i til brugeren.

Al dokumentation vedrørende dataleverancer fra Datafordeleren tilhører de enkelte registre og Datafordeleren.

Tilsidesættelse af brugervilkårene

Hvis du tilsidesætter brugervilkårene, forbeholder Datafordeleren sig retten til uden varsel at blokere din adgang til Datafordelerens tjenester, uanset om dette sker via log ind eller ej. Du er ansvarlig efter dansk rets almindelige regler.

 

2) Brugervilkår for de enkelte registre

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering - vilkår for brug af frie geografiske data (8.12.2016)

(tilbage til oversigt)

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, herefter Myndigheden, har de immaterielle rettigheder til de frie geografiske data (herefter data), og giver på nedenstående vilkår brugsret til data.

Vilkårene accepteres ved enhver brug af data. Vilkårene reguleres af dansk ret.

Brugsret

Myndigheden giver en verdensomspændende, gratis, ikke-eksklusiv, og i øvrigt ubegrænset brugsret til data, som frit bl.a. kan:

• kopieres, distribueres og offentliggøres,
• ændres og sammensættes med andet materiale
• bruges kommercielt og ikke-kommercielt,

Vilkår

Data må ikke bruges på en måde, så det kan fremstå som om, at myndigheden godkender, støtter, anbefaler eller markedsfører brugeren, brugerens produkter eller tjenester.

Det skal sikres, at brug af data er i overensstemmelse med dansk ret.

Kildeangivelse

Myndigheden håndhæver sin ophavsret. Når data anvendes skal brugeren:

  • på et rimeligt sted egnet til distributionsmediet indsætte følgende:
  1. ”Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
  2. Navnet på datasættet(ene)
  3. Tidspunkt, hvor datasættet(ene) er hentet hos myndigheden, eller om der er tale om en datatjeneste.

(fx: ”Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, Danmarks Højdemodel, januar 2016”. Eller: ”Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, skærmkortet, WMS-tjeneste”)

  • sikre, at ”Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering” fremgår på forsiden af servicen, såfremt andre kilder også nævnes på forsiden
  • stille en kopi af disse vilkår, evt. ved hjælp af et link, til rådighed for tredjepart

Ovennævnte vilkår gælder også, såfremt brugeren videregiver data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering til tredjepart.

Myndighedens rettigheder og ansvar

Data stilles til rådighed, som de er, og myndigheden har intet ansvar for hverken indhold, oprindelse, fejl og mangler eller nogen form for skade, der måtte følge af brug af data.

Myndigheden garanterer ikke den fortsatte tilrådighedsstillelse af data.

Myndigheden kan til enhver tid ændre brugsretten til data og vilkårene herfor.

 

Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) - Erhvervsstyrelsen

...

(tilbage til oversigt)

 

Om vilkår

I øjeblikket distribuerer Datafordeleren udelukkende data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering. Vi gør opmærksom på, at der vil gælde andre vilkår for anvendelse af data fra andre myndigheder, som senere bliver tilgængelige via Datafordeleren.