Danmarks inddeling på Datafordeleren

Publiceret 09-03-2018

Fra i dag er det muligt at hente data fra registret Danmarks Administrative Geografiske Inddeling (DAGI) på Datafordeleren.

Åbningen for DAGI på Datafordeleren er et stort skridt i implementeringen af det fællesoffentlige Grunddataprogram, hvor et af de centrale mål er at samle offentlige grunddata af høj kvalitet på én distributionskanal nemlig Datafordeleren.

Planen er, at Datafordeleren på sigt skal afløse en række offentlige distributionsløsninger og sikre, at myndigheder og virksomheder får nem og sikker adgang til grunddata i ét samlet system frem for mange forskellige systemer og snitflader.

Danmarks inddeling
DAGI-registeret indeholder de officielle administrative inddelinger i Danmark. På nuværende tidspunkt omfatter DAGI Danmarks inddelinger i cirka 2200 sogne, 98 kommuner, 5 regioner, 24 retskredse, 12 politikredse, 92 opstillingskredse og cirka 1100 postnumre.

På Datafordeleren er DAGI-registeret blevet udvidet med en række nye inddelinger som eksempelvis afstemningsområder (valgsteder) og supplerende bynavne. Data fra DAGI er multigeometriobjekter i skala 1:10.000, som kan kaldes som WFS-tjenester og REST service. Senere bliver der også mulighed for at hente DAGI-data i generaliserede skalaer (1:250.000, 1:500.000 og 1:2.000.000) og som WMS og fildownload.

Bemærk, at WFS-tjenesterne Aktuelle data og Historik ikke virker i QGIS uden plugin, samt i Arcmap.

Som noget helt nyt kan brugerne også abonnere på hændelser i datasættet. Det vil sige informationer om, hvornår og hvordan data bliver opdateret. Dette vil i øvrigt gælde flere af de registre, som løbende bliver tilgængelige på Datafordeleren.

Den nuværende udstilling af DAGI-data på Kortforsyningen bliver opretholdt frem til den 1. september 2018, således at tjenesterne fra DAGI i en overgangsperiode bliver distribueret fra både Kortforsyningen og Datafordeleren.

I fuld drift i 2018
SDFE har ansvaret for Datafordeleren og huser samtidig Datafordelerens driftsorganisation. Datafordeleren vil i løbet af 2018 være i fuld drift teknisk med flere typer af tjenester og åbner trinvist for adgangen til flere og flere grunddata.