SE-numre er nyt register på Datafordeleren

Publiceret 05-12-2016

SKATs Erhvervssystems SE-data bliver nyt register på Datafordeleren. Distributionen af SE-data skal understøtte forretningsbehov i kommuner og Udbetaling Danmark

Grunddatabestyrelsen har besluttet, at SE-data skal etableres på Datafordeleren. I starten af 2018 vil der blive adgang til SE-numre og – data, herunder sammenstillingen af SE- og CVR-numre til Udbetaling Danmark og kommunerne, via Datafordeleren.

SKAT er registerejer for SE-data og dermed ansvarlig for at sikre, at der er overensstemmelse mellem SE-data og øvrige grunddata.

SE-data på Datafordeleren imødekommer forretningsbehov

Distribution af SE-numre imødekommer kommunernes forretningsmæssige behov for data til opgaver inden for kontanthjælp, indkomstområdet, dagpenge og sygedagpengeområdet, samt Udbetaling Danmarks behov for at afdække snydemønstre hos både personer og virksomheder, f.eks. i tilfælde af udbetaling af midler til fiktive virksomheder.

Distributionen af SE-numre og  – data omfatter:

  1. Supplerende data vedrørende aktive CVR-enheder. Løsninger omfatter ikke oplysninger, der findes i CVR.
  2. Data vedrørende aktive administrative enheder, som dækker de virksomheder, hvor der er foretaget en underopdeling i Erhvervssystemet i flere enheder, koblet på én juridisk enhed (CVR-enhed).
  3. Enheder, som ikke kan kobles til et CVR-nummer, men alene er oprettet i Erhvervssystemet med et SE-nummer (udenlandske virksomheder uden fast adresse i Danmark, men med pligter i henhold til skattelovgivningen, dødsbo og konkursbo mv.).