Adventsserie om samarbejde: Zoom på Datafordelerens projekt- og driftsorganisation (4. afsnit)

Publiceret 18-12-2016

Datafordelerens adventsserie har haft fokus på samarbejdet i grunddataprogrammet på tværs af myndigheder og leverandører. Fjerde og sidste udgave af serien byder inden for i den enhed, som har ansvaret for udvikling og drift af Datafordeleren: Velkommen til Kontor for Fællesoffentlig Datadistribution

Fællesoffentlig Datadistribution (FDD) arbejder med to hovedområder: Det første område er organiseret i et projekt med ansvar for, at tekniske leverancer leveres til den aftalte tid og kvalitet. Det andet område er organiseret i den såkaldte Datafordeler-operatør, der arbejder for at opbygge en solid driftsorganisation for Datafordeleren.

Erfaring og frisk energi

Det stiller store krav til styring, koordinering og kommunikation at komme i mål med den tekniske leverance og gøre Datafordeleren klar til fuld drift i midten af 2018. FDD har i løbet af et par år derfor sammensat et team af både erfarne og nye medarbejdere med forskellige faglige kompetencer. Nogle medarbejdere har været med i projektet helt tilbage fra udbudsfasen, andre har lang erfaring med datadistribution fra andre distributionsløsninger i organisationen. Der er også nyansatte medarbejdere, som bidrager med frisk energi og iværksætterånd i forhold til at bygge noget nyt op fra bunden. 

Rammerne skal være på plads

Datafordeleren er en helt ny infrastruktur. FDD har derfor måttet starte med at sikre, at de nødvendige juridiske og organisatoriske forudsætninger for datadistribution er på plads.
Der er bl.a. indgået datadistributionsaftaler med registermyndigheder, som skal levere data til Datafordeleren, og fastlagt SLA-mål for driften. Desuden er der stort fokus på, at Datafordeleren kan leve op til de strammere krav til håndtering af persondata, der træder i kraft med EU's persondataforordning i 2018. Alt dette stiller krav til, at de rette juridiske kompetencer er til stede i organisationen.
Sammen med de lovmæssige rammer tager organiseringen af Datafordelerens drift sin form. Med udgangspunkt i Best Practice-værkøjet ITIL anvender FDD IT Service Management som nøglen til at sikre, at de nødvendige processer er designet og at rolle- og ansvarsfordelingen er fastlagt.

Mange kontaktflader udadtil

FDD har mange kontaktflader til eksterne parter, der er involveret i Datafordeleren. Det betyder, at planlægning, projektledelse og kommunikation er i højsædet. FDD planlægger og koordinerer aktiviteter med tekniske leverandører og registermyndigheder, og det er en væsentlig opgave at rapportere om leverancer, fremdrift og risici til Datafordelerens styregrupper og den tværoffentlige grunddatabestyrelse.


foto fra Datafordelerens dialog-arrangement

Billedetekst: Sådan så det ud, da en række kommende anvendere mødte op til informationsmøde tidligere på året.

Det er desuden en ambition i FDD at sætte gang i aktiviteter, der gør store og små dataanvendere og andre interesserede klogere på Datafordeleren, bl.a. ved informationsarrangementer og gennem en proaktiv kommunikationsindsats.

Denne adventsserie er netop et forsøg på at åbne dørene på klem, så Datafordelerens interessenter får et bedre indblik i, hvad vi arbejder med og hvordan. Vi håber, at dette er lykkedes og ønsker alle læsere en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Mens vi holder juleferie, brummer Datafordeleren fortsat derudad og distribuerer de data, der er tilgængelige i øjeblikket. I 2017 bliver der adgang til mange flere data; så glæd jer, det gør vi!