Adventsserie om samarbejde: Organisering omkring Datafordeleren (2. afsnit)

Publiceret 05-12-2016

Få svar på hvem der er involveret i Datafordeler-projektet, og hvordan parterne er organiseret i grunddataprogrammet i 2. afsnit af adventsserien om samarbejdet i og omkring Datafordeleren

Grunddataprogrammet er organiseret i otte delprogrammer. Seks delprogrammer repræsenterer de forskellige dataområder; ejendomsdata, adressedata, vand- og klimadata, geodata, persondata og virksomhedsdata. Datafordeleren indgår også som et individuelt delprogram ligesom datamodellen, der viser hvordan de forskellige dataområder er standardiseret og hænger sammen på tværs (se nederste niveau i organisationsdiagrammet nedenfor).

Grunddataprogrammets organisation

For at koordinere et så omfattende tværoffentligt samarbejde som grunddataprogrammet er der nedsat en grunddatabestyrelse, der er ansvarlig for programmets overordnede businesscase. Derudover findes der en programkoordination, som har ansvaret for at koordinere programmet, og styregrupper for hvert delprogram, der har ansvaret for at implementere de enkelte delprogrammer.

Myndighederne bag

Digitaliseringsstyrelsen (DIGST) har det koordinerende ansvar for hele grunddataprogrammet. Samtidig har DIGST ansvaret for datamodellen og dermed etableringen af fælles standarder og retningslinjer for grunddataprogrammet.

De seks delprogrammer, der repræsenterer forskellige dataområder, styres af forskellige registermyndigheder. Der er i alt fem registermyndigheder i grunddataprogrammet, som tilsammen udstiller 12 autoritative registre på Datafordeleren:

  • Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE)
  • Geodatastyrelsen
  • Erhvervsstyrelsen
  • SKAT
  • CPR-kontoret

Udover at være registermyndighed er Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering ansvarlig for etableringen af Datafordeleren. SDFE huser desuden Datafordelerens driftsorganisationen, som er bindeledet mellem registermyndigheder, leverandør og anvendere. Det sker i samarbejde med KMD, som er udviklings- og driftsleverandør af den tekniske platform.

Datafordeleren er alene en distributionsplatform, og det er registermyndighederne der ejer, vedligeholder og udvikler grunddata. Det betyder også, at det er registermyndighederne, der har ansvaret for kvaliteten og ajourføringen af data, samt eventuelle forvaltnings- og lovgivningsmæssige problemstillinger der opstår i forbindelse med distribution af data.

Er du interesseret i at vide mere om, hvordan Datafordeleren blev til som en del af Grunddataprogrammet? Så læs første kapitel i vores adventsserie.

Næste kapitel i vores adventsserie sætter spot på de mange forskellige fagligheder, der er med til at løfte Datafordeleren, og de 12 autoritative registre der udgør Datafordelerens datagrundlag.