Adventsserie om samarbejde: Forskellige fagligheder (3. afsnit)

Publiceret 13-12-2016

Datafordeleren er et fællesoffentligt projekt. Den bliver til i en kompleks organisation med mange forskellige parter og fagligheder, som samarbejder på tværs af myndigheder, leverandør og underleverandører. Men hvordan sammensætter man et team, der kan bidrage til projektet med høj grad af faglighed og motivation, og hvad er de største udfordringer i forhold til at lykkes? Dette giver adventsseriens tredje afsnit et bud på

I KMD Grunddata, som er Datafordelerens udviklings- og driftsleverandør, arbejder man systematisk med at sammensætte det rette team med de helt rigtige kompetencer til at løfte så stor en opgave som Datafordeleren. Der skal bl.a. bruges dataspecialister, software-specialister og sikkerhedsspecialister på allerhøjeste niveau. Men også projektledere og kommunikation er vigtige kompetencer.

"Når der skal leveres et komplekst projekt, så skal der bruges forskellige typer af spidskompetencer, som skal være eksperter på deres område. Det er et komplekst program at styre, og der er mange involverede."

Sådan udtaler Ruth Wisborg. Hun er Vice President hos KMD og har været en del af Datafordeler-projektet, siden KMD vandt udbuddet i 2014.

KMD arbejder tæt sammen med Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE), som har ansvaret fra drift og etablering af Datafordeleren, men de samarbejder også med registermyndighederne og deres underleverandører. Desuden benytter KMD sig også af egne underleverandører.

Et komplekst projekt stiller store krav

Ifølge Ruth Wisborg er der altså tale om et komplekst organisatorisk set-up, som stiller høje krav til styring, projektledelse og ikke mindst kommunikation:

"Der skal skabes sammenhæng mellem eksperterne, men det kan være modsætningsfuldt samarbejde. Det stiller krav til programstyringen og projektlederne. Der er mange sideløbende processer, og mange afgørende komponenter. Kommunikation er meget vigtigt, men det er noget der ofte undervurderes i sådanne projekter. Man kan ikke få for meget kommunikation, kun for lidt", siger Ruth Wisborg.

Anders Raahauge er kontorchef i Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering. Her er han bl.a. ansvarlig chef for Kortforsyningens leverancer til Datafordeleren. Han udtaler:

"Det stiller krav til en ordentlig rolle- og ansvarsfordeling og til, at vi har etableret nogle ordentlige processer, som sikrer, at den relation fungerer. Det er et komplekst projekt, som kræver, at vi har de rette proceskompetencer."

De rette forudsætninger er på plads

Fællesoffentlig datadistribution og tværoffentlige samarbejder om data er dog ikke en ny opgave for SDFE. Således har styrelsen allerede erfaring med at gøre data lettilgængeligt for offentlige myndigheder og private virksomheder. Og det er en fordel, mener Anders Raahauge:

"Vi er vant til, at vores data anvendes bredt og til kunder, som vi ikke har direkte kontakt til. Vi har i lang tid distribueret data til offentlige myndigheder. Og med frikøbet af geografiske grunddata 1. januar 2013 kunne alle - også private virksomheder - frit anvende vores data. Vi har måske været mere modne end mange andre i forhold til at levere data til bred anvendelse via Datafordeleren og indgå i et fællesoffentligt program som Grunddataprogrammet."

De rette forudsætninger for at lykkes med Datafordeler-leverancerne er altså ifølge Anders Raahauge på plads i SDFE. Udover selve leverancerne ser han det samtidig som et succeskriterie at sætte Kortforsyningens erfaring og viden i spil i Grunddataprogrammet:

"Udfordringen er at bevare tilstrækkelig viden og kompetence til at være en kompetent samarbejdspartner, og sikre at styrelsens forretningsmæssige behov understøttes", siger Anders Raahauge og fortsætter:

"Det at vores data skal indgå i en fællesoffentlig kontekst, og at vi skal indgå i et set-up, som tager hensyn til alle registres behov, er et af vilkårene for Grunddataprogrammet. Vi kommer i den forbindelse til at underlægge os nogle hensyn, som ikke er vores egne. Det gør det desto mere vigtigt for os at bevare en viden som gør, at vi kan udfordre de fælles løsninger."

At fastholde viden internt i projektet er også er succeskriterium for Ruth Wisborg.  Det har været hendes oplevelse, at der har været stor motivation i projektet fra begyndelsen. Hun slutter:   

"Alle udnytter deres faglige kompetencer til det yderste – på alle niveauer. Man kan sige, at vi strækker os så meget, at vi står på tæer for at nå øverste hylde. Det er hårdt, og vi er mange der lægger mange timer i projektet, men der er en grundlæggende stolthed i arbejdet. Udfordringen for mig, som leder, er at fastholde gejsten og fremdriften. Det er et personligt succeskriterium, at der er en række nøglepersoner med i projektet, som har været med fra starten og vælger at blive."

I næste og sidste kapitel i vores adventsserie flytter vi fokus til Fællesoffentlig Datadistribution, som er det kontor i Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering der har ansvaret for leverance og drift af Datafordeleren.