Ejendomsvurderingen - SKAT

SKAT udstiller ejendomsvurderinger via REST services, filudtræk og hændelser.

OBS - på nuværende tidspunkt udstilles der kun adgangsbegrænsede tjenester i internt testmiljø for registermyndighederne samt for anvendere, der har indgået aftale med registermyndigheder om adgang til data i testmiljøerne.

For at få adgang til de tjenester, der udstilles af Ejendomsvurderingen, skal du anmode om adgang. 

Du bedes derfor gennemgå nedenstående punkter og fremsende en anmodning til Ejendomsvurderingen via e-mail. 

Forbered din anmodning 

Før du sender din anmodning, skal du gøre følgende:

På Datafordelerens selvbetjeningsportal oprettes: 

 • En webbruger (konto). 
 • En tjenestebruger (dataadgang) med certifikat. 
 • IP-adresse(r) (Den eller de IP-adresser, der benyttes for ind- og udgående trafik til CPR’s tjenester på Datafordeleren).

Se her hvordan

Send din anmodning 

Angiv og send følgende oplysninger til SKAT via e-mail på 

 • Hvilke tjenester du ønsker adgang til (se oversigt på selvbetjeningsportalen).
 • Hvilke distributionsmiljøer du ønsker at tilgå tjenesterne fra (Test03, Produktion).
 • Navn på webbruger.
 • Navn på tjenestebruger.
 • IP-adresse(r) (Den eller de IP-adresser, der benyttes for ind- og udgående trafik til Ejendomsvurderingens tjenester på Datafordeleren).
 • Til hvilket formål ønskes udtræk fra Ejendomsvurderingen.

Kontaktoplysninger

 • Navn på virksomhed eller myndighed
 • Adresse
 • CVR-nummer
 • Officiel e-mailadresse
 • Hovedtelefonnummer

Kontaktoplysninger ansvarlig person for adgangen

 • Navn
 • Telefonnummer
 • E-mailadresse