Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Hvordan oprettes bruger og dataadgang?

På Daatafordeleren er bruger- og dataadgange opdelt i to: en webbruger (konto) der giver adgang til Datafordeleren selvbetjeningsportal, og en eller flere tjenestebrugere (dataadgang) der giver adgang til at tilgå tjenesterne på Datafordeleren. 

I dette dokument gennemgås de forskellige brugertyper, der kan oprettes på Datafordeleren, herunder hvilke dataadgange der kan benyttes til hvilke tjenestetyper

Quickguides

Konto til Datafordelerens selvbetjeningsportal

Dataadgang via Datafordelerens selvbetjeningsportal

Dataadgang via NemLog-in STS (kun relevant for REST webservices)

Sikkerhed

Anvenderne får i anvendertestens adgang til testdata, som er genereret gennem en kopi af produktionsdata. Der er tale om en meget stor volumen, hvor flere af registrene indeholder følsomme personoplysninger. Risikoen for, at der sker menneskelige fejl ifm. behandlingen af testdataene er stor, og konsekvenserne ligeså. Der skal derfor indgås aftaler mellem anvendere og registermyndigheder omkring adgang til data i testmiljøerne.

Adgangsbegrænsede tjenester

Det er den ansvarlige registermyndighed, der godkender og tildeler adgang til de adgangsbegrænsede tjenester.

Før du kan anmode den ansvarlige registermyndighed om adgang, er der en række forudsætninger, der skal være opfyldt.

Læs mere her.

Bemærk anmodning om adgang til tjenester via NemLog-in STS foregår via https://administration.nemlog-in.dk

Miljøer

Oprettede brugere er tilknyttet det specifikke miljø, der skal derfor oprettes brugere i alle miljøer, hvor du ønsker at tilgå data fra. De anvendte certifikater kan genbruges i de forskellige miljøer, undtagen Test04 hvor der anvendes testcertifikater.

I forbindelse med adgangsbegrænsede tjenester, skal du angive hvilket miljø du ønsker adgang til, og sikre at du har oprettet webbruger/tjenestebruger i alle relevante miljøer, så registermyndigheden kan tildele dig adgang.

Oprettelse af brugere sker via selvbetjeningsportalen. Du finder URL'er til selvbetjeningsportalen for de forskellige miljøer her.