Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Hvilke data er der adgang til?

Tjenesteoversigt 

I tjenesteoversigten kan du få et overblik over, hvilke webservices og filudtræk der er tilgængelig i henholdsvis Test03 og Test05, hvad status er samt hvad det kræver for at få adgang til tjenesten.

Dataleverancespecifikation (DLS) 

Dataleverancespecifikation (DLS) fastlægger specificering af dataleverancen fra dataleverandøren til Datafordeleren, herunder hvilke data leverancen indeholder, og hvilke tjenester der skal udstilles.

I DLS-oversigten kan du følge versionering af hvilke DLS'er der er undervejs, og hvilke der er implementeret hvor.

Registeroversigt

I nedenstående oversigt kan du for hvert enkelt register finde:

  • Beskrivelser af de tjenester registermyndigheden har valgt at udstille på Datafordeleren.
  • Dataleverancespecifikation (DLS).  
  • Henvisning til XMI og diagram i grunddatamodellen.  Datamodellen kan du bruge til, at få overblik over grunddata og de informationer grunddata indeholder, og se hvordan data hænger sammen på tværs af registrene.
  • Øvrig dokumentation fra registret i form af for eksempel forretningsmæssige beskrivelser, testobjekter og testcases.
Bygnings- og Boligregisteret (BBR)

Tjenestebeskrivelser

Dataleverancespecifikation (DLS)

Grunddatamodel 

Øvrig dokumentation fra registeret

Danmarks Administrative Geografiske Inddelinger (DAGI)

Tjenestebeskrivelser

Dataleverancespecifikation (DLS)

Hent seneste DLS her:

Grunddatamodel 

Øvrig dokumentation fra registeret

Danmarks Adresseregister (DAR)

Tjenestebeskrivelser

Dataleverancespecifikation (DLS)

Grunddatamodel 

Øvrig dokumentation fra registeret

Danske Stednavne

Tjenestebeskrivelser

Dataleverancespecifikation (DLS)

 Grunddatamodel 

Øvrig dokumentation fra registeret

Det Centrale Personregister (CPR)

Tjenestebeskrivelser

  • Filudtræk (er under revision juli 2017) 
  • Webservices
  • Hændelser

Dataleverancespecifikation (DLS)

Grunddatamodel 

Øvrig dokumentation fra registeret

Det Centrale Virksomhedsregister (CVR)

Tjenestebeskrivelser

CVR har ikke specificeret filudtræk.

Dataleverancespecifikation (DLS)

Grunddatamodel 

Øvrig dokumentation fra registeret

Ejendomsbeliggenhedsregistret (EBR)

Tjenestebeskrivelser

Dataleverancespecifikation (DLS)

Grunddatamodel 

Øvrig dokumentation fra registeret

Ejendomsvurdering (VUR)

Tjenestebeskrivelser

Dataleverancespecifikation (DLS)

Grunddatamodel 

Øvrig dokumentation fra registeret

Ejerfortegnelsen (EJF)

Tjenestebeskrivelser

Dataleverancespecifikation (DLS)

Grunddatamodel 

Øvrig dokumentation fra registeret

GeoDanmark

Tjenestebeskrivelser

Dataleverancespecifikation (DLS)

Hent seneste DLS her:

Grunddatamodel 

Øvrig dokumentation fra registeret

Matriklen

Tjenestebeskrivelser

Dataleverancespecifikation (DLS)

Grunddatamodel 

Øvrig dokumentation fra registeret