Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Hvordan oprettes bruger og dataadgang?

På Daatafordeleren er bruger- og dataadgange opdelt i to: en webbruger (konto) der giver adgang til Datafordeleren selvbetjeningsportal, og en eller flere tjenestebrugere (dataadgang) der giver adgang til at tilgå tjenesterne på Datafordeleren. 

I dette dokument gennemgås de forskellige brugertyper, der kan oprettes på Datafordeleren, herunder hvilke dataadgange der kan benyttes til hvilke tjenestetyper

Quickguides

Konto til Datafordelerens selvbetjeningsportal

Dataadgang via Datafordelerens selvbetjeningsportal

Dataadgang via NemLog-in STS (kun relevant for REST webservices)

Adgangsbegrænsede tjenester

Det er den ansvarlige registermyndighed, der godkender og tildeler adgang til de adgangsbegrænsede tjenester.

Før du kan anmode den ansvarlige registermyndighed om adgang, er der en række forudsætninger, der skal være opfyldt.

Læs mere her.

Bemærk anmodning om adgang til tjenester via NemLog-in STS foregår via https://administration.nemlog-in.dk

Miljøer

I takt med implementeringen af grunddataregistrene på Datafordeleren vil de blive tilgængelige på selvbetjeningsportalen. Fra maj 2018 vil der endvidere blive adgang til anvenderrettede testmiljø.

Oprettede brugere er tilknyttet det specifikke miljø, der skal derfor oprettes brugere i alle miljøer, hvor du ønsker at tilgå data fra. De anvendte certifikater kan genbruges i de forskellige miljøer. I forbindelse med adgangsbegrænsede tjenester, skal du angive hvilket miljø du ønsker adgang til, og sikre at du har oprettet webbruger/tjenestebruger i alle relevante miljøer, så registermyndigheden kan tildele dig adgang.