Hvordan oprettes bruger og dataadgang?

På Daatafordeleren er bruger- og dataadgange opdelt i to: en webbruger (konto) der giver adgang til Datafordeleren selvbetjeningsportal, og en eller flere tjenestebrugere (dataadgang) der giver adgang til at tilgå tjenesterne på Datafordeleren. 

Læs mere om de forskellige brugertyper på Datafordeleren, og hvilke dataadgange der giver adgang til hvilke tjenestetyper:

Quickguides

Konto til Datafordelerens selvbetjeningsportal

Dataadgang via Datafordelerens selvbetjeningsportal

Dataadgang via NemLog-in STS (kun relevant for REST webservices)

Adgangsbegrænsede tjenester

Det er den ansvarlige registermyndighed, der godkender og tildeler adgang til de adgangsbegrænsede tjenester.

Før du kan anmode den ansvarlige registermyndighed om adgang, er der en række forudsætninger, der skal være opfyldt.

Bemærk anmodning om adgang til tjenester via NemLog-in STS foregår via 

Miljøer

I takt med implementeringen af grunddataregistrene på Datafordeleren vil de blive tilgængelige på selvbetjeningsportalen. Fra maj 2018 vil der endvidere blive adgang til anvenderrettede testmiljø.

Oprettede brugere er tilknyttet det specifikke miljø, der skal derfor oprettes brugere i alle miljøer, hvor du ønsker at tilgå data fra. De anvendte certifikater kan genbruges i de forskellige miljøer. I forbindelse med adgangsbegrænsede tjenester, skal du angive, hvilket miljø du ønsker adgang til og sikre, at du har oprettet webbruger/tjenestebruger i alle relevante miljøer, så registermyndigheden kan tildele dig adgang.