Hvilke data er der adgang til?

Status

Første version af Danske Stednavne på Datafordeleren er dannet pr. 1. november 2017. Data bliver opdateret 4-6 gange i timen. Ændringer bliver varslet på Datafordeler.dk og Twitter.

På nuværende tidspunkt er der kun adgang til WFS tjenester fra Danske Stednavne.

Det er ikke muligt at anvende MapInfo som klient til de udstillede WFS tjenester. Der bliver arbejdet på at finde en løsning snarest muligt.

Tjenesteoversigt 

I tjenesteoversigten kan du få et overblik over, hvilke tjenester der er tilgængelige på Datafordeleren, hvad status er, samt hvad det kræver at få adgang til tjenesten.