Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Hvilke data er der adgang til?

Referenceimplementering

Datafordeleren er i prøvedrift med fem geodata-webservices, som indgår i den såkaldte referenceimplementering. Formålet med referenceimplementeringen er, at give anvendere mulighed for at afprøve den tekniske integration til webservices.

Alle interesserede kan afprøve Datafordeleren. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at der er tale om prøvedrift. Det betyder, at Datafordelerens webservices stilles til rådighed med disse forbehold:

Tjenesteoversigt 

I tjenesteoversigten kan du få et overblik over, hvilke tjenester der er tilgængelige på Datafordeleren, hvad status er samt hvad det kræver at få adgang til tjenesten. 

Registeroversigt

Dokumentation bliver opdateret løbende i takt med, at registrene bliver implementeret på Datafordeleren.

I nedenstående oversigt kan du finde information og dokumentation for hvert enkelt register. 

 • Beskrivelser af de tjenester registermyndigheden udstiller på Datafordeleren.
 • Dataleverancespecifikation (DLS).  
 • Henvisning til XMI og diagram i grunddatamodellen.  Datamodellen kan du bruge til, at få overblik over grunddata og de informationer grunddata indeholder samt se, hvordan data hænger sammen på tværs af registrene.
 • Øvrig dokumentation fra registret i form af for eksempel forretningsmæssige beskrivelser, testobjekter og testcases.
Bygnings- og Boligregisteret (BBR)

Tjenestebeskrivelser

 • Filudtræk
 • Webservices
 • Hændelser

Dataleverancespecifikation (DLS)

Grunddatamodel 

Øvrig dokumentation fra registeret

Danmarks Administrative Geografiske Inddelinger (DAGI)

Tjenestebeskrivelser

 • Filudtræk
 • Webservices
 • Hændelser

Dataleverancespecifikation (DLS)

Hent seneste DLS her:

Grunddatamodel 

Øvrig dokumentation fra registeret

Danmarks Adresseregister (DAR)

Tjenestebeskrivelser

 • Filudtræk
 • Webservices
 • Hændelser

Dataleverancespecifikation (DLS)

Grunddatamodel 

Øvrig dokumentation fra registeret

Danmarks Højdemodel (DHM)
Danske Stednavne

Tjenestebeskrivelser

 • Filudtræk
 • Webservices
 • Hændelser

Dataleverancespecifikation (DLS)

 Grunddatamodel 

Øvrig dokumentation fra registeret

Det Centrale Personregister (CPR)

Tjenestebeskrivelser

 • Filudtræk (er under revision juli 2017) 
 • Webservices
 • Hændelser

Dataleverancespecifikation (DLS)

Grunddatamodel 

Øvrig dokumentation fra registeret

Det Centrale Virksomhedsregister (CVR)

Tjenestebeskrivelser

CVR har ikke specificeret filudtræk.

Dataleverancespecifikation (DLS)

Grunddatamodel 

Øvrig dokumentation fra registeret

Ejendomsbeliggenhedsregistret (EBR)

Tjenestebeskrivelser

 • Filudtræk
 • Webservices
 • Hændelser

Dataleverancespecifikation (DLS)

Grunddatamodel 

Øvrig dokumentation fra registeret

Ejendomsvurdering (VUR)

Tjenestebeskrivelser

 • Filudtræk
 • Webservices
 • Hændelser

Dataleverancespecifikation (DLS)

Grunddatamodel 

Øvrig dokumentation fra registeret

Ejerfortegnelsen (EJF)

Tjenestebeskrivelser

 • Filudtræk
 • Webservices
 • Hændelser

Dataleverancespecifikation (DLS)

Grunddatamodel 

Øvrig dokumentation fra registeret

Geografiske data

Danmarks Topografiske Kortværk

DIGDAG

DKhavnekort

DKskærmkort

DKsøkort

DKtopokort

DKtopovektor250

Fikspunkter

FOsøkort

FOtopokort

Færøernes Topografiske Kortværk

GLsøkort

GLtopokort

Grønlands Topografiske Kortværk

Høje målebordsblade

Kortbladsinddelinger

Lave målebordsblade

Preussiske målebordsblade

Tværgående tjeneste elf basemap

Tværgående tjeneste elf cadastre

GeoDanmark

Tjenestebeskrivelser

 • Filudtræk
 • Webservices
 • Hændelser

Dataleverancespecifikation (DLS)

Hent seneste DLS:

Grunddatamodel 

Øvrig dokumentation fra registeret

Matriklen

Tjenestebeskrivelser

 • Filudtræk
 • Webservices
 • Hændelser

Dataleverancespecifikation (DLS)

Grunddatamodel 

Øvrig dokumentation fra registeret